JUDESIO PAMATAI

Kokius pamatus turime padėti, kad gyvenimas šiame kūne teiktų džiaugsmą ir atvertų vis naujas galimybes?


Judesio Pamatai - intensyvus 20 valandų teorinių ir praktinių pamokų kursas skirtas įgauti pamatinius judėjimo įgūdžius, pagrindines visapusei fizinei kūno praktikai reikalingas žinias, bei pradėti visapusiškai stiprinti kūną.

Kurso metu dalyvius, supažindinsime su mobilumo, lankstumo ir traumų prevencijos praktikomis, pagrindiniais jėgos praktikų elementais, sklandžiam judėjimui reikalingais koordinaciniais mechanizmais ir t.t. Judesio pamatų kursą rekomenduojame rinktis visiems, kurie nori gauti naujausias susistemintas žinias apie judesį, sustiprėti ir kuo greičiau įsilieti į Movement Vilnius praktikas ir veiklas.

*Į daugumą Movement Vilnius praktikų galima prisijungti TIK po šio įvadinio kurso.

Movement Vilnius praktikos vyksta:

  • Jaukioje erdvėje

  • Vienu metu dalyvaujant 2-4 mokytojams,

  • Pasitelkiant patikrintų ugdymo metodikų įvairovę

  • Esant poreikiui, pasitelkiant profesionalaus mediko konsultacijas

Praktikos, kurias pasitelkiame „Judesio pamatų kurse“:

  • Pamatinės kūno mobilumo, lankstumo („mobility + range of motion”) ir atsparumo traumoms praktikos.

  • Koordinacinių kūno mechanizmų tobulinimas: „bangos“ koordinacija, „spiralės principas“ judesyje, atviros ir uždaros kinetinės grandinės judesių principai, pagrindiniai „ipsi-lateral“ ir „contra-lateral“ koordinacinių mechanizmų panaudojimo būdai ir t.t. Šių praktikų metu sutelksime dėmesį ir į tai, kaip judame kasdienėse gyvenimo situacijose – kaip stovime, sėdime, tupime, kaip sėdamės ir stojamės, gulamės ant ir keliamės nuo grindų, kaip lipame laiptais ar lenkiamės vengdami kliūties. Koreguodami įsisenėjusius įpročius atrasime būdus judėti lengviau ir efektyviau.

  • „Judančių asanų“ (LOCOMOTION) pagrindų metu įgausime įgūdžius atlikti pagrindines judėjimo keturiomis figūras, išmoksime jas kūrybiškai jungti į judesių sekas. Šių praktikų metu taip pat susipažinsime su „grindų darbo“ (judėjimo ant grindų) pagrindais.

  • Įvadas į „360° jėgos“ praktikas: menčių judesių „žodynas“, tinkamas riešų parengimas, „vidinių“ laikysenos raumenų aktyvavimas, tupėjimo, kabojimo, stovėsenos ant rankų teoriniai pagrindai ir kiti elementai. Šių praktikų metu taip pat susipažinsime su pagrindinių kompleksinių jėgos pratimams (chin-ups, dips, muscle-ups, squats, push-ups, planche, front & back lever, “skin-the-cat” ir kitų) reikalingais koordinaciniais mechanizmais.